Hvor hurtigt bør psykologhjælpen iværksættes?

Det vil ofte være en individuel bedømmelse, som afgør, hvor hurtigt psykologhjælpen bør rekvireres. Dette vil ofte afhænge af personens umiddelbare tilstand samt karakteren af den udløsende faktor. Er der tale om pludseligt opståede voldsomme hændelser eller personer, som er ekstremt emotionelt påvirkede, anbefales det, at psykologhjælpen rekvireres med det samme. Er der tale om mindre akutte problemstillinger som vedvarende stress, samarbejdsproblemer eller andet, anbefales det, at psykologhjælpen rekvireres ved førstkommende lejlighed indenfor normal arbejdstid.