Hvornår er der behov for psykologhjælp?

Det er selvfølgelig op til den enkelte virksomhed at definere, hvornår der tilbydes psykologhjælp til den ansatte. Psykologcentret Trekanten kan varetage henvendelser fra vores virksomhedskunder med stort set enhver problemstilling.

Nedenfor findes kortfattet almen information om belastninger og kriser.

Om belastninger og kriser

Det er vigtigt at vide, at en krise er en normal psykologisk følge af et psykisk traume eller overbelastning. Disse kan opstå over længere tid eller pludseligt, som resultat af en oplevelse eller belastning, der må betragtes som noget ud over det sædvanlige.

Vi oplever forskelligt

Nogle gange er det ganske klart, hvad der er en chokerende eller usædvanlig belastning og derfor umiddelbart forståeligt, at et psykisk traume opstår. Andre gange kan de ydre og indre forhold spille sammen på en mere kompliceret måde. Grunde hertil kan findes både i det sociale miljø, individuelle forskelle og personlige forhold.

En psykisk belastning kan for en medarbejer på en arbejdsplads virke som noget, man selv skulle kunne håndtere. For en anden kan belastningen føles som stor og voldsom – og svær at håndtere. Der kan være forskellige holdninger til hvad, der er belastninger ud over det sædvanlige på en arbejdsplads. Der er også individuelle forskelle på hvordan, man oplever og håndterer sådanne belastninger – alt efter erfaring, personlighed, fortiden og den aktuelle situation.

Behov for psykologhjælp

De fleste kriser og overbelastninger håndterer den enkelte person selv og kommer igennem dem uden professionel hjælp. Men nogle gange er der behov for professionel psykologhjælp, for at personen kan komme videre på en hensigtsmæssig måde. I nogle tilfælde er psykologhjælp måske ikke direkte nødvendig, for at personen kan bearbejde en krise, men det kan fremskynde processen og eksempelvis forhindre en sygemelding.

Krisen og behovet for psykologhjælp udløses af et samspil mellem de traumatiske, sociale og personlige forhold. Der findes ingen facitliste for, hvad der udløser en krise eller og hvornår en person bør tilbydes hjælp. Nedenfor beskrives nogle typiske årsager til brug af psykologhjælp. Der kan dog være mange andre grunde til at tilbyde en medarbejder psykologhjælp.

 

Ulykker, vold, trusler og andre kritiske hændelser

På arbejdspladsen kan der opstå mange former for kritiske hændelser. Det kan være arbejdsulykker, trusler, vold, mobning og chikane fra kolleger eller ledere, fyringer og mange andre former for belastninger. De fleste former for ulykker og overgreb udløser en form for chok eller krise. I sådanne tilfælde vil en medarbejder ofte have glæde af psykologsamtaler.

Stress, overbelastning og manglende trivsel

Stress kan forårsages af mange forskellige faktorer og kan i værste fald lede til langvarig sygdom. Der bør derfor reageres på medarbejderes tegn på stress. Ofte vil stress på arbejdet være forårsaget af arbejdsmæssige forhold. Det kan dog også være forårsaget af mere personlige problemer eller overbelastninger såsom sygdom, skilsmisse, dødsfald i familien og andet. Medarbejdere kan i de fleste tilfælde have gavn af psykologhjælp til at afhjælpe både stress og vedvarende overbelastning og således forbedre den generelle trivsel.

Samarbejdsproblemer og mobning

Samarbejdsproblemer og mobning kan i mange tilfælde håndteres af en leder. Ved vedvarende samarbejdsproblemer eller mobning kan der dog opstå svært løselige konflikter, og mennesker kan få seriøse psykiske følger heraf, som kræver en målrettet behandlingsindsats.

Dødsfald, sygdom og andre voldsomme livsbegivenheder

Forhold som dødsfald og sygdom er “normale” hændelser i tilværelsen, som vil berøre de fleste på et tidspunkt i livet. Alligevel vil der her kunne være tale om belastninger ud over det sædvanlige, som kræver professionel bistand.

Sygdomme som angst og depression rammer mange mennesker og kan have stor indflydelse på både arbejds- og privatlivet. Dette kan begivenheder som skilsmisser og andre problemer i privatlivet også have. Ofte vil medarbejderen selv samt dennes kollegaer og arbejdsplads alle have glæde af, at der tilbydes hjælp, hvis sådanne problemer eller kriser er vedvarende.

Psykologcentret Trekanten tilbyder også ydelser som coaching, lederudvikling, personlig udvikling m.m.