Intern procedure og beredskabsplan i virksomheden

Virksomheden har tegnet en kontrakt med mulighed for at benytte Psykologcentret Trekantens akutte døgnberedskab.

Vi anbefaler, at den enkelte arbejdsplads i denne forbindelse udarbejder en enkel og tydelig intern procedure og beredskabsplan ved kritiske hændelser. Disse bør gøres tilgængelig for alle medarbejdere.

En sådan procedure bør indeholde informationer om:

  • Hvordan man som medarbejder eller leder bør handle, hvis der opstår en kritisk situation?
  • I hvilke tilfælde kan der bevilges psykologhjælp?
  • Hvem er sanktionist, dvs. bemyndiget til at bevilge evt. psykologhjælp?
  • Hvordan iværksættes psykologhjælpen trin for trin?

Det er tilrådeligt, at en beredskabsplan eksempelvis indeholder instruktioner om aldrig at lade en kriseramt kollega være alene umiddelbart efter en voldsom hændelse, at det kan være en god ide at følge kollegaen hjem/til skadestue/psykologhjælp/politi (læs evt. Trekantens pjece om emnet som inspiration hertil) samt aftaler om, hvordan kontakten mellem arbejdsplads og medarbejder bør foregå efter en kritisk hændelse.

Desuden bør der fremgå helt tydelige procedurer for tilkaldelse af psykologhjælpen.

Ofte vil der være forvirring, når en kritisk situation opstår, og derfor er enkle og præcise interne procedurer og beredskabsplaner ofte en væsentlig del af en vellykket håndtering af kritiske episoder på arbejdspladsen.