Betaling

Mange betaler selv for psykologhjælp. Kontakt os for aktuelle priser. Vi modtager ikke Dankort, men betaling kan foregå via netbank. Ved afbud senere end 24 timer før aftalte tid, betales fuld pris for konsultationen.

I nogle tilfælde kan psykologhjælp dækkes helt eller delvist på andre måder:

Henvisning via den offentlige sygesikring fra lægen

Egen praktiserende læge kan henvise til psykolog, hvor sygesikringen betaler en større andel af prisen, såfremt lægen vurderer, at problematikken falder inden for ordningens bestemte kategorier. Se kategorierne her.

Sygeforsikringen Danmark yder også tilskud til denne ordning.

Har du en henvisning over den offentlige sygesikring fra din læge er det vigtigt, at du aftaler et forløb hos en psykolog, der modtager klienter via denne ordning.

Henvendelser vedrørende psykologhjælp med tilskud fra den offentlige sygesikring rettes direkte til psykolog Per Henriksen på

telefon 2395 8891

 

Sundhedsforsikring og forsikringsselskaber

De fleste sundhedsforsikringer og andre typer af forsikringer dækker psykologisk bistand i forskellige situationer. Alle psykologer på Psykologcentret Trekanten tager imod henvisninger fra forsikringsselskaber.

Kontakt dit forsikringsselskab for en vurdering af, hvorvidt din problemstilling er dækket af forsikringen, og kontakt os derefter.

 

Arbejdspladsen

En del arbejdspladser hjælper medarbejderne i en psykisk belastende situation ved bl.a. at betale for psykologhjælp. Nogle virksomheder har allerede en aftale med os, men vi kan også hjælpe, selvom arbejdspladsen ikke har en. Kontakt din arbejdsgiver for at høre om mulighederne.