Henvisning via den offentlige sygesikring

Har du en henvisning over den offentlige sygesikring fra din læge er det vigtigt, at du aftaler et forløb hos en psykolog, der modtager klienter via denne ordning.

Henvendelser vedrørende psykologhjælp med tilskud fra den offentlige sygesikring rettes direkte til psykolog Per Henriksen på: telefon 2395 8891

Personkreds

Egen læge vurderer om, der kan gives en henvisning til psykologhjælp via den offentlige sygesikring ud fra bestemte kategorier:

Omfattet af overenskomsten er:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer over 18 år med let til moderat depression
 • Personer mellem 18 og 38 år med let til moderat angstlidelse herunder OCD