Mario Hein

Tlf.: 25 33 96 33 / mh@trekanten.dk

English version

Cand.Psych.Aut. og partner

Specialist og supervisor i psykoterapi, diplom i ledelse

Parterapi, individuel terapi, stresshåndtering, hypnoterapi

Privat:

 • Individuel terapi fx: depression, angst – præstationsangst, eksamensangst, fobier, tinnitus, mv.
 • Parterapi
 • Stresshåndtering
 • Compassion Focused Terapi (CFT)
 • Rådgivning og vejledning
 • Personlig udvikling i forhold til eksistentielle udfordringer fx: selvforståelse, meningsfuldhed, trivsel, parforhold, børn og familie, arbejde, uddannelse
 • Hypnoterapi og mindfulness
 • Supervision af psykologer og andre faggrupper

Virksomhed:

 • Psykologisk behandling i forbindelse med arbejdsrelaterede belastningstilstande som stress, udbrændthed, manglende arbejdsglæde, mobning, afskedigelser, forandringer og omstruktureringer.
 • Stresshåndtering for ledere og mellemledere
 • Lederudvikling – individuel lederudvikling med udgangspunkt i lederens personlige forudsætninger i relation til virksomhedens vilkår
 • Coaching – AI
 • Akut krisehjælp efter hændelser som vold, trusler, ulykker, sygdom og dødsfald – individuelt og i grupper i form af debriefing og defusing.
 • Rådgivning i forbindelse med sygefravær, tilbagevenden til arbejde efter sygdom og arbejdsfastholdelse.
 • Rådgivning og vejledning
 • Supervision – individuelt og i gruppe

Særlig kendskab til:

 • Parterapi
 • Hypnoterapi og mindfulness
 • Individuel lederudvikling med udgangspunkt i lederens personlige forudsætninger i relation til virksomhedens vilkår
 • Stresshåndtering for ledere og mellemledere
 • Stresshåndtering generelt
 • Tinnitus og tinnitus behandling
 • Kognitive vanskeligheder som følge af sent erhvervet hjerneskade
 • Rehabilitering af hjerneskader med særligt fokus på de erkendelsesmæssige og følelsesmæssige følger for den ramte og dennes pårørende.

Metoder og terapiformer:

 • Samtaleterapi
 • Mindfulness
 • Hypnoterapi
 • Tegneterapi
 • Coaching – AI

Det er en helt naturlig del af at være menneske, at man udvikler sig så man er bedre i stand til at klare de udfordringer man møder i livet. Man opsøger psykolog når man oplever at denne udvikling er vanskelig og man har brug for hjælp til at komme videre.

Genfortælling eller reformulering af egen livshistorie og selvforståelse er vejen frem til positiv forandring fra fx unødig bekymring, angst, tristhed og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre i form af problematiske vaner og uheldige relationer til andre.

Gennem samtalen og andre psykoterapeutiske metoder (hypnoterapi, mindfulness, tegneterapi, mv.) kan jeg hjælpe dig både i forhold til konkrete problemstillinger og i forhold til mere overordnede udfordringer.

 

Den venlige nabo så Nassrudin lede efter noget ved lygtepælen midt om natten. ”Hvad leder du efter nabo?” ”Jeg har tabt min nøgle!” sagde Nassrudin desperat. Naboen gik straks ned på alle fire for at søge efter nøglen. Efter en tids forgæves søgen spurgt han: ”Hvor cirka tabte du den?” ”Derover!” sagde Nassrudin og pegede ned ad en mørk sidevej. ”Jamen hvorfor leder vi så ikke der?” spurgte naboen forundret. ”Fordi der ikke er noget lys der!” vrissede Nassrudin.

Erfaring

Jeg har været praktiserende psykoterapeut siden endt træning i 1983 hos lic.psyk. Hanne Hostrup Larsen. I starten af min karriere har jeg især været påvirket af de humanistiske terapiformer (inspireret af G. Bateson, J. Haley, F. Perls, Carl R. Rogers og Milton Erickson) og senere hen af de systemiske, kognitive og konstruktionistiske tilgange til området. Senest i form af coaching, den værdsættende samtale, narrativ terapi, CFT, ACT, hypnoterapi og mindfulness. Det er meget tilfredsstillende for mig, at opleve at den nyeste udvikling indenfor psykologi og psykoterapi er i god overensstemmelse med mit teoretiske og metodiske udgangspunkt.

Herudover har jeg ledererfaring fra 6 år som souschef for Psykologfunktionen i Københavns Amt og 8 år som leder af Tale- og Hjerneskadeafdelingen, THI, Københavns Amt senere Region Hovedstaden. Jeg har været med til at facilitere organisatoriske fusionsprocesser og iværksætte omstruktureringer og effektiviseringer bl.a. pga. kommunalreformen.

Mine erfaringer herfra koblet sammen med mine psykoterapeutiske kompetencer kommer til udtryk i min særlig tilgang til lederudvikling som jeg i mangel på et bedre begreb har valgt at betegne individuel lederudvikling. Almindelig ledercoaching som praktiseres ved lederuddannelser og kurser kan være utilstrækkelig til at støtte de forandringer der er nødvendige for en positiv udvikling af lederens personlige lederstil.