Christina Støvring Johnsen

Cand.psych.aut.

Psykologisk behandling af voksne og unge i forhold til private og arbejdsrelaterede problemstillinger – herunder også akut opståede krisesituationer.

Organisationspsykologisk rådgivning.

Psykologisk behandling

Arbejdsrelaterede problemstillinger:

 • Akut psykologisk krisehjælp ved voldsomme hændelser
 • Håndtering af forandringer
 • Stress, udbrændthed, mangel på arbejdsglæde
 • Balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • Samarbejdsvanskeligheder og konflikter
 • Mobning
 • Afskedigelse

Personlige problemstillinger:

 • Stress og balanceproblematikker
 • Sorg og krisebehandling – fx ved skilsmisse, sygdom, dødsfald
 • Livskriser
 • Problematikker vedr. parforhold/familieliv
 • Personlig udvikling

Organisationspsykologisk rådgivning

 • Supervision af personalegrupper
 • Lederudvikling for teams og enkeltpersoner
 • Rådgivning til medarbejder og leder i forbindelse med tilbagevenden fra sygdom
 • Proceskonsultation

Jeg arbejder primært ud fra systemiske og kognitive principper, men lader altid person og problemstilling være afgørende for metodevalg.