Johanne Elming

Tlf.: 51 91 46 30 / je@trekanten.dk

Cand. Psych. Aut.

Specialist i Psykoterapi Voksne

Partner og Bestyrelsesformand

Kognitivt efteruddannet

Psykologisk behandling og rådgivning af voksne og unge ift. private- og arbejdsmæssige problemstillinger, herunder akutte kriser og stressbehandling

Særligt kendskab til Grønlandske forhold

Private problemstillinger:

  • Behandling af bl.a. stress, angst og depression
  • Psykologisk krisehjælp i forbindelse med f.eks. sygdom, skilsmisse, dødsfald.
  • Personlig udvikling, livskriser, manglende trivsel, 
  • Støtte ved ufrivillig barnløshed og behandling af fertilitetsrelateret stress

Arbejdsrelaterede problemstillinger:

  • Akut psykologisk krisehjælp i forbindelse med vold, trusler, ulykker og dødsfald – individuelt og i grupper
  • Behandling af arbejdsrelaterede belastningstilstande som stress, udbrændthed, mobning og chikane, afskedigelse og omstrukturering
  • Rådgivning i forbindelse med sygefravær, tilbagevenden til arbejde efter sygdom og arbejdsfastholdelse
  • Individuel- og gruppesupervision af bl.a. pædagogisk- og sundhedspersonale heriblandt psykologer

Jeg arbejder primært ud fra en kognitiv tilgang, men inddrager også andre terapeutiske retninger, og tilpasser metoderne udfra den enkelte person og problemstilling.