Marita Mortensen

Tlf.: 22 35 54 72 / mm@trekanten.dk

www.maritamortensen.dk

Cand. Psych. Aut.

Psykologisk behandling og rådgivning af voksne og unge

Organisationspsykologisk bistand

 

Psykologisk behandling

Arbejdsrelaterede problemstillinger som:

 • Akut psykologisk krisebehandling efter hændelser som vold, trusler, ulykker, sygdom og dødsfald – individuelt og i grupper i form af debriefing og defusing.
 • Psykologisk behandling i forbindelse med arbejdsrelaterede belastningstilstande som stress, udbrændthed, mobning, afskedigelser, forandringer/omtruktureringer.
 • Rådgivning i forbindelse med sygefravær, tilbagevenden til arbejde efter sygdom og arbejdsfastholdelse.

Personlige problemstillinger:

 • Individuel psykoterapi med voksne og unge – korttids- og længerevarende terapi
 • Personlig udvikling, eksistentielle udfordringer, livskriser, manglende trivsel
 • Parforhold, familie, arbejde, uddannelse
 • Stress, angst, depression,
 • Sorg/krisebehandling i forbindelse med sygdom, skilsmisse, dødsfald.

 

Organisationspsykologisk bistand

 • Lederudvikling – individuelt og lederteams
 • Rådgivning til ledere om håndtering af stress, samarbejdsvanskeligheder, fravær samt trivsel på arbejdspladsen
 • Konflikthåndtering – mediation
 • Proceskonsultation til grupper og afdelinger i forbindelse med organisationsudvikling, forandringer, udvikling af samarbejde, stresshåndtering
 • Supervision af personalegrupper

 

Jeg arbejder primær ud fra en systemisk og narrativ tilgang, men jeg inddrager også andre terapeutiske retninger og tilpasser mine metoder til den enkelte person.