Virksomheder – private og offentlige

Vi tilbyder psykologisk bistand til private- og offentlige virksomheder  – døgnet rundt, året rundt

Aftale 24-7 døgndækning

Moderne virksomheder benytter sig i stigende grad af psykologisk bistand til at forbedre medarbejdernes trivsel og virksomhedens effektivitet.

Indsatsen kan både rette sig mod arbejdsmæssige- og private problemstillinger. Den kan medvirke til at fremme trivsel og nedbringe sygefravær. Hvilket er til gavn for både medarbejdere og virksomhed. Det kan for eksempel være i form af tilbud om psykologisk krisehjælp til medarbejdere, der har været udsat for en voldsom hændelse, eller som er påvirket af stress. Det kan også være lederudvikling eller hjælp til konfliktløsning, faglig supervision eller coaching, som kan ruste medarbejderne til at håndtere vanskelige situationer på en mere hensigtsmæssig måde.

Psykologcentret Trekanten har gennem 30 år løst en bred vifte af opgaver for offentlige og private virksomheder – små som store. Vi står klar døgnet rundt hele året, til at bistå virksomheder i håndtering af psykologiske problemstillinger både på individuelt- og organisatorisk plan.

Det er hurtigt og nemt at lave en aftale med os.