Forskellige slags psykologhjælp

Mulighed for forskellige slags psykologhjælp

Alt efter hvad der er sket, er individuelle samtaler den hyppigst ydede form for psykologhjælp – når den enkelte medarbejder har brug for hjælp. Disse finder som hovedregel altid sted på Psykologcentret Trekanten. Men også andre former kan komme på tale.

Har man været to personer sammen under en mere end almindeligt belastende oplevelse, eksempelvis i forbindelse med trusler, kan man hjælpe hinanden ved at gå til en krisehjælpssamtale sammen. (Særlige forhold kan tale for individuel konsultation). Ofte har man bemærket forskellige ting undervejs, og den ene persons observationer og overvejelser kan derfor hjælpe den anden til at opleve større sammenhæng. Er der behov, fortsættes der herefter individuelt. Det er ikke ualmindeligt, at man har forskellige behov.

Grupper tilbydes debriefing. Det betyder, at krisebegivenheden eller -forløbet, som gruppen har været impliceret i, tales igennem, så alle får det aktuelle hændelsesforløb stykket sammen samt afklaret egne tanker og følelser.
En debriefings længde afhænger af antallet af gruppemedlemmer og begivenhedens kompleksitet; man skal altid afsætte nogle timer. Hvis krisen stadig er under udvikling, fx fordi begivenheden ikke er afsluttet, kan der være behov for endnu et gruppemøde.
Debriefing finder hyppigere sted på arbejdspladsen end andre former for psykologhjælp, men Trekantens lokaler kan også benyttes. Placeringen af mødet aftales under hensyntagen til den konkrete situation.

Psykologhjælp til grupper kan også benyttes ved samarbejdsproblemer.

Psykologcentret Trekanten tilbyder også andre former for psykologfaglig bistand som coaching, supervision, lederudvikling, konflikthåndtering m.m.