Intern procedure og beredskabsplan i virksomheden

Virksomheden har en aftale eller har tegnet en kontrakt med mulighed for at benytte Psykologcentret Trekantens ydelser.

Vi anbefaler, at den enkelte arbejdsplads i denne forbindelse udarbejder en enkel og tydelig intern procedure og beredskabsplan ved kritiske hændelser. Disse bør gøres tilgængelig for alle medarbejdere.

En sådan procedure bør indeholde informationer om:

  • Hvordan man som medarbejder eller leder bør handle, hvis der opstår en kritisk situation?
  • I hvilke tilfælde kan der bevilges krisehjælp?
  • Hvem er sanktionist, dvs. bemyndiget til at bevilge evt. psykologhjælp?
  • Hvordan iværksættes psykologhjælpen?

Desuden bør der fremgå helt tydelige procedurer for tilkaldelse af psykologhjælp.

Ofte vil der være forvirring, når en kritisk situation opstår, og derfor er enkle og præcise interne procedure og beredskabsplaner ofte en væsentlig del af en vellykket håndtering af kritiske episoder på arbejdspladsen.